sirah Rasulullah S.a.w dan para sahabat

 

Ringkasan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW

 

1. Kelahiran dan Empat Puluh Tahun Sebelum Kenabian

 
Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Isnin, tarikh 12 Rabi'ul Awal Tahun Gajah (dinamakan tahun Gajah kerana pada saat itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Gabenor Yaman Abrahah ingin menghancurkan Kaabah. Kemudian pasukan itu binasa seperti daun yang dimakan ulat . Surah Al-Fil), bertepatan dengan 570 M.Sebahagian besar penduduk Makkah menyemba berhala). Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah masih berada dalam kandungan. (Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, masyarakat hidup pada zaman Jahiliyah iaitu zaman kebodohan.   Sebahagian besar penduduk Makkah menyembah berhala)


 
Orang pertama yang menyusui beliau setelah ibunya adalah Tsuaibah. Kemudian beliau disusukan kepada Halimah binti Dzu'aib As-Sa'diyah hingga berumur 2 tahun, dan beliau diasuh Halimah selama 4 tahun.

 
 
Pada usia 6 tahun, nabi Muhammad SAW, dibawa oleh ibunya berziarah ke makam ayahnya di Yatsrib. Namun ketika sampai di Abwa ', ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwa'. Dalam perjalanan tersebut ikut juga pengasuh beliau yang bernama Ummu Aiman.   Kemudian Rasulullah diasuh datuknya, selama dua tahun. 
Saat beliau berumur 8 tahun, datuknya meninggal dunia dan beliau di asuh oleh bapa saudaranya Abu Talib. Pada usia 12 tahun, Rasulullah di bawa berniaga oleh Abu Talib bersama kafilah dagang ke negeri Syam. Ketika   tiba di Basrah, beliau bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Bahira (Bukhira) yang mengatakan kepada Abu Talib bahawa kemanakannya mempunyai tanda-tanda kenabian dan menyarankan agar Rasulullah dibawa kembali pulang agar tidak dicelakai orang Rom dan Yahudi. 
Pada tahun ke-14 dari kelahirannya, Rasulullah ikut dalam perang Fijar yang terjadi pada suatu tempat di antara Nakhlah dan Thaif, antara kabilah Quraisy dan sekutunya Bani Kinanah melawan Kabilah Qais 'Ailan. Dalam hal ini Rasulullah ikut membantu bapa saudara-bapa saudaranya menyediakan anak panah.
 
Pada Usia 25 tahun Rasulullah dipercaya membawa barang perniagaan milik Khadijah binti Khuwailid untuk diperdagangkan ke negeri Syam.   Kemudian Rasulullah berkahwin dengan Khadijah.     Putra-putri beliau dari perkahwinan dengan Khadijah adalah: Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fathimah, dan Abdullah. Semua putra beliau meninggal ketika masih kanak-kanak, sedangkan putri beliau semua hidup pada masa Islam, namum meninggal semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal dunia enam bulan selepas beliau wafat. 
Ketika Rasulullah berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membina semula Kaabah yang rosak akibat banjir. Tatkala pengerjaan sampai kepada peletakan Hajar Aswad, berlaku perselisihan tentang siapa yang paling berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula.Untunglah ada seorang yang bijaksana iaitu Ummayah bin Mughirah dari bani Makzum. Atas usul Ummayah, mereka sepakat siapa yang paling pertama masuk melalui pintu Safa, ialah yang menjadi pemutus perkara tersebut.  Atas Kehendak Allah SWT, Rasulullah yang pertama memasuki pintu tersebut, dengan gembira mereka menyeru Al Amin (orang yang boleh dipercayai). Rasulullah membentangkan sehelai kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta agar semua kepala kabilah memegang hujung selendang t dan mengangkatnya sampai ke tempat.


 
2. Dibawah Naungan Kenabian
 
 
Ketika usia Rasulullah mendekati 40 tahun beliau sering beruzlah (mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah SWT) di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur.  Tatkala usia beliau genap 40 tahun diangkat menjadi rasul dengan turunnya wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Rasulullah gementar dan pulang menemui isterinya Khadijah dan berkata "Selimuti aku, selimuti aku".   Kemudian Khadijah membawa Rasulullah kepada bapa saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal dan Waraqah menyatakan yang datang kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril.

 
 
a. Dakwah secara sembunyi-sembunyi (dakwah Sirriyyah)
     

 
Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Pada dakwah permulaan itu empat orang yang dekat dengan Rasulullah menyatakan keislamanya, mereka disebut sebagai as-saabiquun al-awwalluun (orang yang pertama masuk Islam). Mereka terdiri dari: Khadijah (isteri beliau), Abu Bakar As-Siddiq (sahabat beliau), Ali bin Abi Talib (anak saudara beliau), dan Zaid bin Harithah (bekas budak beliau).

 
 
b. Dakwah secara terang-terangan (dakwah jahriyyah)
 
Dakwah secara terbuka dilakukan Rasulullah setelah mendapat perintah Allah SWT (Surah Al-Hijr ayat 94). Dakwah pertama secara terang-terangan dilakukan di bukit Safa berhampiran Kaabah dan mendapat cemuhan dari sebahagian besar kaum Quraisy terutama bapa saudaranya sendiri Abu Lahab (Surah Al-Lahab).


 
c. Reaksi kaum Quraisy atas dakwah Rasulullah

 
Pelbagai penindasan dilakukan kepada kaum muslimin, antara lain:
- Uthman bin Affan digulung oleh bapa saudaranya dalam tikar kurma dan diasapi dari bawah.

 
- Bilal, budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahiy, lehernya dililit tali dan diseret, ditindih dengan batu besar dan diletakkan di terik matahari lalu dibebaskan oleh Abu Bakar.


 
Pada Tahun kelima kenabian, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berhijrah ke Habsyah (Ethiopia) untuk mengelakkan penyeksaan kaum musyrikin. Raja Habsyah pada waktu itu adalah Ashhimah an-Najasyiy.

 
 
Kekejaman kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Pada tahun ke tujuh kenabian, kaum muslimin dan seluruh Bani Hasyim dan Bani Muthalib di asingkan di lembah dibuang daerah. 
 

Kaum kafir Quraisy memboikot segala hubungan antara umat Islam dengan pihak lain, sehingga kaum muslimin menderita kelaparan. Pada tahun itu juga Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya.

 
d. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab

 
Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada prnghujung tahun keenam kenabian, pada bulan Zulhijjah. Sebab keislamannya, kerana penyeksaan   Abu Jahal kepada Rasulullah di bukit Safa dan disampaikan kepada Hamzah oleh budak perempuan Abdullah bin Jad'an.  


Ehwal Islam Hamzah pada mulanya sebagai pelampiasan harga diri seseorang yang tidak sudi keluarganya di hina, namun Allah membuatnya cinta terhadap Islam dan menjadikan kebanggaan kaum muslimin.
 
 
Tiga hari selepas Hamzah masuk Islam, Umar bin Khatab pun menyatakan keislamannya.

 
Tahun kesepuluh kenabian isteri Rasulullah Khadijah dan pamanya yang selalu melindungi Rasulullah dari kaum musyrikin iaitu Abu Talib meninggal dunia. Tahun ini disebut tahun Amul Huzni (tahun kesedihan).

 
 
Dakwah di Luar Bandar Makkah

 
Pada tahun Ke-10 kenabian Rasulullah hijrah ke Thaif didampingi   anak angkat beliau Zaid bin Haritsah.namun dakwah beliau tidak mendapat sambutan yang baik, bahkan beliau di usir dan dilempari oleh penduduk Taif.   Rasulullah tinggal 10 hari di Taif dan kembali ke Makkah.
 
 
Peristiwa Isra 'dan Mikraj

 
Tahun ke-11 kenabian    berlaku peristiwa Isra 'Mikraj (QS Al-Israa ayat 1).


Isra 'ertinya perjalanan Rasulullah pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestin. Mikraj ertinya di naikkan ke langit tertinggi iaitu dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha.  Perjalanan beliau ditemani oleh malaikat Jibril dengan mengendarai Buraq. Pada peristiwa ini Rasulullah menerima perintah solat yang pada   mulanya 50 rakaat sampai akhirnya 5 rakaat sehari semalam

 
Dari perjalanan Isra 'Mikraj ini Rasulullah mengalami kejadian yang berbeza:
- Beliau ditawarkan susu dan arak, lalu beliau memilih susu.
 
- Beliau melihat 4 buah sungai di syurga, dua sungai nampak dan dua lagi tersembunyi.

  Yang tampak adalah sungai Nil dan sungai Eufrat.
  - Beliau melihat malaikat Malik penjaga neraka yang tidak pernah tertawa.
  - Beliau melihat para pemakan harta anak-anak yatim secara zalim yang bibir 
    mereka  seperti bibi  unta, mulut mereka dilempari sepotong api dari 
    neraka
 
- Beliau melihat pemakan riba yang perutnya buncit.
 
- Beliau melihat penzina di antara mereka kelihatan daging gemuk di tangannyadan 
  disampingnya daging bernanah dan busuk dan mereka memilih mamakan daging busuk 
  dan bernanah.


Sahabat beliau Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra 'Mikraj manakala orang-orang mendustakannya. Pada moment ini Abu Bakar digelar   Ash-Shiddiq (orang yang selalu membenarkan nabi).
 
 
Bai'ah Aqabah Pertama
 
 
Pada tahun 12 kenabian datang 12 orang dari Yathrib iaitu suku Khazraj dan suku Aus menemui Rasulullah di bukit Aqabah di Mina   dan berbai'at (berjanji) akan setia kepada Allah SWT. Peristiwa ini dikenali dengan sebutan Bai'atul Aqabah Pertama. Kemudian mereka pulang ke Yastrib dan Rasulullah SAW mengutus Mush'ab bin Umair untuk mengajarkan dan memberikan pemahaman tentang agama Islam.

 
 
Bai'ah Aqabah Kedua (Bai'at Kubro) 
 
Pada musim haji tahun ke-13 kenabian datang lagi penduduk Yathrib dengan jumlah yang lebih besar menemui Rasulullah di Aqabah, sehingga peristiwa ini dikenali dengan Bai'atul Aqabah Kedua. Dalam pertemuan dengan Rasulullah SAW mereka meminta dengan sungguh-sungguh agar Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Yatsrib. Mereka berjanji akan menolong dan melindungi seperti keluarga sendiri.

 
 
Hijrah ke Yathrib
 
Rasulullah menyambut baik permintaan kaum Yatsrib untuk hijrah. Beliau memerintahkan agar semua kaum muslimin hijrah ke Yatsrib. Mereka hijrah secara sembunyi-sembunyi. Setelah hampir seluruh kaum muslimin berangkat maka Rasulullah pun Hijrah ditemani Abu Bakar As-Siddiq.
 
 
Sekatan terhadap Kediaman Rasulullah SAW.
 
Para kafir Quraisy yang telah dilantik mengikut perjanjian parlimen Makkah "Daarun Nadwah", merancang ingin membunuh Rasulullah SAW. Mereka menunggu Rasulullah keluar tengah malam untuk melakukan solat di Masjidil Haram. Namun sekatan ini gagal. 
 

Pada malam itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk tidur di tempat tidurnya dan berselimut dengan burdah hijau milik Rasulullah

 
Sementara itu Rasulullah berjaya keluar dan menembusi sekatan Kafir Quraisy. Beliau memungut segenggam tanah lalu menaburkannya di atas kepala mereka. Ketika itu Allah telah mencabut pandangan mereka sehingga tidak melihat Rasulullah SAW lewat.


Sedangkan beliu menbaca firman Allah (Surah Yaasiin.9).
Dalam perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur selam tiga malam.     
 
Dalam perjalanan Rasulullah sempat mendirikan sebuah masjid di Quba yang dinamakan masjid Quba. Inilah masjid yang pertama didirikan sejak kenabian.       

 
Saat memasuki Yatsrib beliau dan rombongan muhajirin disambut gembira oleh penduduk Yatsrib.   Sejak saat itu kota Yathrib ditukar nama menjadi Al-Madinatul Munawarah yang dikenali sampai sekarang dengan sebutan Madinah.   
 
 
Tahapan Pertama di Madinah (Tahun 1 Hijrah)
 
Mengawali langkah pertama pada tahun itu Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Kemudian secara bergotong royong membangun Masjid Nabawi.   Tahun itu juga turun wahyu yang membenarkan kaum muslimin berperang mempertahankan akidah dan memberla agama Allah SWT.
 
 
Tahun Ke-2 Hijrah (Perang Badar)
 
 
Peristiwa bersejarah pada tahun ini antara lain:
- Perubahan kiblat dari arah Baitul Maqdis Palestin ke Kaabah Makkah.
- Pertama kalinya diwajibkan puasa Ramadhan.
- Disyariatkan agar umat Islam mengadakan solat Idul Fitri setelah puasa Ramadhan.
- Ditetapka mengeluarkan zakat bagi yang mampu.
- Terjadinya perang Badar Kubra.


 
Pada perang Badar   pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang. Rasulullah mengangkat Ibnu Ummi Maktum   sebagai penguasa sementara di Madinah.   Pasukan perang Badar di bagi 2 iaitu;

 
 1. Al-Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Talib
 2. Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz.
       
 
Tahun Ke-3 Hijrah (Perang Uhud)-terbunuh saidina  Hamzah
                                                               
 
Peristiwa penting pada tahun ini adalah:
- Diharamkannya minuman khamar bagi kaum muslimin.

 
- Peristiwa perang Uhud
  iaitu perang antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy yang dendam atas
     kekalahan pada perang Badar.

 
Pada perang ini terbunuhnya "Singa Allah", Hamzah bin Abdul Muthalib.  


Ketika tentera Islam mencapai kemenangan, terjadi kesalahan fatal dari pasukan pemanah (yang diperintahkan oleh Rasulullah tetap berada di bukit dalam situasi apapaun), mereka melihat tentera Islam sedang mengumpulkan ghanimah (harta rampasan perang) dan turun ikut mengumpulkan ghanimah.   


Khalid bin al-Walid, pasukan musuh memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu pasukan kaum muslimin.  

 
Tahun ke-4 Hijrah
 
- Disyariatkannya solat khauf (solat kerana takut)
- Diturunkannya wahyu tentang tayamum apabila tidak ada air.
 
 

Tahun ke-5 Hijrah  (Perang Khandak)
 
- Diwajibkan haji bagi kaum muslimin yang mampu.
- Terjadi perang Khandaq (peperangan Ahzab), iaitu perang dengan taktik menggali parit
    sebagai benteng Islam di Madinah.
 
 

Tahun ke-6 Hijrah  (Perjanjian Hudaibiyah)
 
- Berlaku pejanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjia antara kaum muslimin dengan kafir 
   Quraisy di desa Hudaibiyah yang isi kandungannya:
 
* Penangguhan haji bagi kaum muslimun
* Gencatan senjata selam 10 tahun antara kedua-dua belah pihak
* Kebebasan memilih kelompok yang disukai (kelompok dalam perjanjian    
  Muhammad atau dengan    pihak Quraisy).
* Siapa yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa izin walinya, harus
  dikembalikan lagi, jika yang melarikan diri dari pihak Muhammad, maka tidak
  akan dikembalikan kepada beliau.

 
- Terjadi Bai'atur Ridwan, iaitu sumpah setia kaum muslimin akan membela agama 
   Islam  sampai titik darah penghabisan.  
 
 
Tahun ke-7 Hijrah (Perang Khaibar)
 
Terjadi perang Khaibar, iaitu perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir yang pernah menyerang Madinah ketika perang Khandaq.
 
 
Tahun ke-8 Hijrah  (Perang mu'tah) &  Fathul Makkah
 
- Terjadi perang Mu'tah, iaitu perang antara kaum muslimin dengan bangsa Rom yang 
   menjajah wilayah utara Semenanjung Arab. 
 

Pada perang ini 3000 pasukan muslimin melawan 200000 perajurit. Zaid bin Harithah memegang panji peperangan (syahid) dan digantikan Ja'far bin Abu Talib (syahid), digantikan Abdullah bin Rawahah (syahid), digantikan salah satu "Pedang Allah", Khalid bin Walid.
 
 
-        terjadinya Fathul Makkah (pembukaan Kota Makkah), iaitu peristiwa jatuhnya kota Makkah kepada kaum muslimin dan pengampunan Rasulullah SAW terhadap kaum Quraisy. Saat masuk Masjidil Haram Rasulullah menghancurkan 360 buah berhala. Waktu solat tiba Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan Azan di atas Kaabah.

 
Tahun ke-9 Hijrah
 
- Kaum muslimin melaksanakan ibadah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq.
- Permulaan turunya surat Baraa'ah (At-Taubah) mengenai pembatalan perjanjian damai
  dengan kaum musyrikin.
- Penduduk Thaif masuk Islam.
 
 
Tahun ke-10 Hijrah   (Haji wada' dan khutbah terakhir)
 
- Rasulullah memimpin kaum muslimin mengerjakan ibadah haji yang kemudian disebut 
   haji Wada '(haji perpisahan).  


Ketika tiba di Arafah menjelang Zuhur, Rasulullah minta disiapkan unta beliau yang bernama Al-Qashwa dan menyampaikan khutbah yang terkini.  

Setelah Khatbah turunlah surah Al-Maidah ayat 3, ertinya: Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan Aku redha Islam sebagai agamamu.

 
Tahun ke-11 Hijrah (Wafatnya Rasul tercinta)

 
Pada tahun ini Rasulullah wafat, di rumah isteri beliau Aisyah, waktu dhuha, Isnin 12 Rabi'ul Awwal tahun 11 Hijrah dalam usia 63 tahun di Madinah.     
 
 
Isteri-isri beliau:
 
 1. Khadijah binti Khuwailid.
Beliau berkahwin usia 25 tahun sedang Khadijah berusia 40 tahun.
 
 1. Saudah binti Zam'ah
dinikahi Rasulullah tahun 10 kenabian.
 
 1. 'Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq.
Dinikahi Rasulullah bulan Syawal tahun 11 kenabian. Aisyah berumur 6 tahun, dan digauli saat usia 9 tahun.
 
 1. Hafsah binti Umar bin al-Khattab
Dinikahi pada tahunke-3 Hijrah
 
 1. Zainab binti Khuzaimah
Dijuluki Ummu Masakin (ibunya orang-orang miskin), kerana kemurahan dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin.Rasulullah menikahinya tahun ke 4 Hijrah.
 
 1. Ummu Salamah Hindun binti Abu Ummayah
Dinikahi Rasulullah tahun ke-4 Hijrah
 
 1. Zainab binti Jahsy bin Rayyab.
Beliau sebelumnya dinikahi oleh Zaid bin Haritshah (anak angkat rasulullah). Pernikahan ini terdapat dalam   firman Allah surah Al-Ahzab ayat 37
 
 1. Juwairiyah binti Al-Harits
Dinikahi pada tahun ke-6 Hijrah.
 
 1. Ummuh Habibah Ramlah binti Abu Sufyan.
Dinikahi bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah
 
 1. Shafiyah binti Huyay bin Akhthab.
Beliau tawanan dalam perang Khaibar. Rasulullah menikahinya tahun ke-7 Hijrah.
 
 1.   Maimunah binti Al-Harith.
Dinikahi Rasulullah bulan Zulkaedah tahun ke-7 Hijrah.

 
Rujukan:
 
 1. Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, Perjalanan Rasulullah yang Agung, Muhammad dari     Kelahiran hingga Detik-Detik Terakhir, Serial Arahan Darul Haq, Jumadil Ula 1427H.
 2. Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah, Pustaka Al-Kautsar.
 3. Pasukan Bina Karya Guru, Bina Sejarah Kebudayaan Islam, Erlangga, Kelas III, IV, dan V.
       Ditulis oleh: Syamsul bahri

zuhud dan Mulianya Rasulullah s.a.w


Kalau ada pakaian yang koyak, Rasulullah menampalnya sendiri tanpa perlu menyuruh isterinya. Beliau juga memerah susu kambing untuk keperluan keluarga mahupun untuk dijual. 


Setiap kali pulang ke rumah, bila dilihat tiada makanan yang sudah siap di masak untuk dimakan, sambil tersenyum baginda menyinsing lengan bajunya untuk membantu isterinya di dapur. Sayidatina Aisyah menceritakan,"Kalau Nabi berada di rumah, beliau selalu membantu urusan rumahtangga. Jika mendengar azan, beliau cepat-cepat berangkat ke masjid, dan cepat-cepat pula kembali sesudah selesai sembahyang." Pernah baginda pulang pada waktu pagi. Tentulah baginda amat lapar waktu itu. Tetapi dilihatnya tiada apa pun yang ada untuk sarapan. Yang mentah pun tidak ada kerana Sayidatina Aisyah belum ke pasar. Maka Nabi bertanya, "Belum ada sarapan ya Khumaira?"(Khumaira adalah panggilan mesra untuk Sayidatina Aisyah yang bererti 'Wahai yang kemerah-merahan')
Aisyah menjawab dengan agak serba salah,"Belum ada apa-apa wahai Rasulullah."
Rasulullah lantas berkata, "Jika begitu aku puasa saja hari ini."Tanpa sedikit tergambar rasa kesal di wajahnya. Sebaliknya baginda sangat marah tatkala melihat seorang suami memukul isterinya.
Rasulullah menegur, "Mengapa engkau memukul isterimu?"
Lantas soalan itu dijawab dengan agak gementar,"Isteriku sangat keras kepala. Sudah diberi nasihat dia tetap degil, jadi aku pukul dia."
"Aku tidak bertanya alasanmu,"sahut Nabi s. a. w.,"Aku menanyakan mengapa engkau memukul teman tidurmu dan ibu kepada anak-anakmu?"Pernah baginda bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik dan lemah lembut terhadap isterinya."

 

Pada suatu ketika baginda menjadi imam solat. Dilihat oleh para sahabat, pergerakan baginda antara satu rukun ke satu rukun yang lain amat sukar sekali. Dan mereka mendengar bunyi menggerutup seolah-olah sendi-sendi pada tubuh baginda yang mulia itu bergeser antara satu sama lain. Sayidina Umar yang tidak tahan melihat keadaan baginda itu langsung bertanya setelah selesai bersembahyang, "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah tuan menanggung penderitaan yang amat berat, tuan sakitkah ya Rasulullah?" "Tidak, ya Umar. Alhamdulillah, aku sihat dan segar." 

"Ya Rasulullah... mengapa setiap kali tuan menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah-olah sendi bergeselan di tubuh tuan? Kami yakin engkau sedang sakit..." desak Umar penuh cemas. 


Akhirnya Rasulullah mengangkat jubahnya. Para sahabat amat terkejut. Perut baginda yang kempis, kelihatan dililiti sehelai kain yang berisi batu kerikil, buat menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi-bunyi halus setiap kali bergeraknya tubuh baginda.


"Ya Rasulullah! Adakah bila tuan menyatakan lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan mendapatkannya buat tuan?" 


Lalu baginda menjawab dengan lembut, "Tidak para sahabatku. Aku tahu, apa pun akan engkau korbankan demi Rasulmu. Tetapi apakah akan aku jawab di hadapan ALLAH nanti, apabila aku sebagai pemimpin, menjadi beban kepada umatnya?"
"Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah ALLAH buatku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di Akhirat kelak." Baginda pernah tanpa rasa canggung sedikitpun makan di sebelah seorang tua yang penuh kudis, miskin dan kotor. Hanya diam dan bersabar bila kain rida'nya direntap dengan kasar oleh seorang Arab Badwi hingga berbekas merah di lehernya. Dan dengan penuh rasa kehambaan baginda membasuh tempat yang dikencing si Badwi di dalam masjid sebelum menegur dengan lembut perbuatan itu. 


Kecintaannya yang tinggi terhadap ALLAH swt dan rasa kehambaan yang sudah sebati dalam diri Rasulullah saw menolak sama sekali rasa ke tuanan. Seolah-olah anugerah kemuliaan dari ALLAH langsung tidak dijadikan sebab untuknya merasa lebih dari yang lain, ketika di depan ramai mahupun dalam keseorangan.Pintu Syurga telah terbuka seluas-luasnya untuk baginda, baginda masih lagi berdiri di waktu-waktu sepi malam hari, terus-menerus beribadah hinggakan pernah baginda terjatuh lantaran kakinya sudah bengkak-bengkak. Fizikalnya sudah tidak mampu menanggung kemahuan jiwanya yang tinggi. Bila ditanya oleh Sayidatina Aisyah,"Ya Rasulullah, bukankah engaku telah dijamin Syurga? Mengapa engkau masih bersusah payah begini?"
Jawab baginda dengan lunak,"Ya Aisyah, bukankah aku ini hanyalah seorang hamba? Sesungguhnya aku ingin menjadi hamba-Nya yang bersyukur." tak tergambar tinggi pekertimu... Prihatin, sabar dan tawadhuknya baginda dalam menjadi ketua keluarga langsung tidak sedikitpun menjejaskan kedudukannya sebagai pemimpin umat.http://www.mesra.net/forum/index.php?showtopic=4021


  

SIAPA BUNUH SIADINA UTHMAN???? 


assalamualaikum,
harap panel dapat membantu , siapakah pembunuh Saidina uthman bin Affan?jawapan:
wa’alaikumussalam
Alhamdulillah. Kami akan cuba menjawab soalan flickerz dengan kadar kemampuan yang ada, Insya-Allah.


Uthman bin ‘Affan ra. telah di bunuh akibat fitnah dan rancangan jahat yang dilakukan oleh golongan Khawarij dan pengikut Abdullah bin Saba’. Para sahabat pernah mencadangkan agar kaum munafik ini di bunuh, akan tetapi Uthman ra. melarang kerana mengikuti langkah Nabi  yang melarang membunuh kaum munafik kerana di khuatiri musuh Islam akan menuduh orang Islam membunuh rakan mereka sendiri.


Ibn al-Musayyib menjelaskan bahawa terhadap 7000 bangsa Mesir datang mengadu kepada Uthman ra. mengenai govenor mereka Ibn Abi Sarh yang zalim. Maka Uthman pun berkata : Pilihlah seseorang yang akan memerintah kamu. Lalu mereka memilih Muhammad ibn Abi Bakr. Uthman ra. menulis perlantikan untuknya dan merekapun kembali.Didalam perjalanan pulang, yang mengambil masa perjalanan 3 hari dari Madinah, seorang hamba hitam bertemu mereka dengan membawa berita bahawa terdapatnya arahan dari Uthman ra. kepada Governor Mesir. Mereka mengeledahnya dan mendapati surat dari Uthman ra. kepada Ibn Abi Sarh mengarahkan kematian Muhammad ibn Abi Bakr dan beberapa orang sahabatnya.Merekapun kembali ke Madinah dan mengepong Uthman ra. Mereka mendapati bahawa Unta, hamba hitam dan cop mohor adalah kepunyaannya, akan tetapi Uthman ra. bersumpah bahawa dia tidak menulis surat tersebut atau mengarahkan agar surat tersebut ditulis. Diketahui bahawa surat tersebut ditulis tangan oleh Marwan ibn al-Hakam. Uthman ra. telah dikepong selama 22 hari dimana beliau enggan menyerahkan Marwan dan enggan mengundurkan diri.


Beliau telah di bunuh pada hari terakhir Zulhijah, pada hari Jumaat, dalam keadaan beliau berpuasa, oleh beberapa orang pemberontak yang merempuh masuk kerumahnya. [al-Dhahabi, Siyar A`lam al-Nubala’ 1/2: 566-614]


Sekian, wassalam
al-ahkam 


Politik Islam (bahasa Arab: سياسي إسلامي) adalah Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah siyasah syar’iyyah.

Dalil Politik Islam

"Adalah Bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
Jelaslah bahawa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurusi urusan masyarakat. Rasulullah SAW. bersabda :


"Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka (iaitu kaum Muslim). (Hadis Riwayat Thabrani)

Pandangan mengenai politik islam:

 Dr. V. Fitzgerald berkata : "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada dekad-dekad terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mendakwa diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahawa kedua sisi itu saling bergandingan dengan selaras, yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain".

Prof. C. A. Nallino berkata : "Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan: agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas wilayah negara yang ia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya".


Dr. Schacht berkata : " Islam lebih dari sekadar agama, ia juga mencerminkan teori-teori perundangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan".

Prof. R. Strothmann berkata : "Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Kerana pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politik yang bijaksana, atau "negarawan".

Prof D.B. Macdonald berkata : "Di sini (di Madinah) dibangun negara Islam yang pertama, dan diletakkan prinsip-prinsip utama dalam undang-undang Islam".


Sir. T. Arnold berkata : " Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang ketua agama dan ketua negara".


Prof. Gibb berkata : "Dengan demikian, jelaslah bahawa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang bebas. Ia mempunyai cara tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundangan dan institusi".Para Mujahid,

“Kamu semua bukanlah sebuah persatuan kebajikan, bukan juga parti politik2 tidaklah sebuah pertubuhan  yang ditubuh bagi tujuan yang sempit.
Tetapi kamu merupakan semangat baru yang mengalir dalam jantung
umat ini; yang menghidupkan umat dengan al-Qu’ran.

Kamu adalah cahaya yang memancar, yang menghapuskan kegelapan malam dengan ma’rifat Allah. Kamu juga adalah suara nyaring yang berkumandang mengulangi dakwah Rasullullah s.a.w.

Oleh itu kamu hendaklah merasakan bahawa diri kamu memikul
tanggungjawab yang berat itu setelah semua orang menyisihkannya”.

Maka jika dikatakan, ke manakah dakwah kamu? Maka jawablah, dakwah kami ialah dakwah kepada  Islam yang dibawa oleh Muhammad s.a.w. Di mana pemerintahan (kerajaan) adalah sebahagian daripadanya, kebebasan adalah satu kefardhuan dan kewajipan-kewajipannya.


Al-Qur’an menegaskan:

انقوراخقاقاوثقالا وجهدوابأمولكم وأنقسكم في سبيل الله
“Pergilah kamu sama ada ringan atau berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu pada jalan Allah”.....

Telah dinyatakan di dalam Al-qur'an dan ku yakini akan janjiNya;
"Pastinya kebenaran itu akan mengalahkan kebatilan"..

Kemenangan itu akan sentiasa berpihak kepada kebenaran, cuma untuk menegakkan kebenaran itu; didatangkan pula oleh Allah s.w.t pelbagai ujian dan rintangan untuk menguji kekentalan, keimanan dan kesabaran sebagaimana Rasulku diuji dan Nabi-nabi terdahulu diuji..

Orang-orang yang bersabar adalah orang yang kuat...dan kekuatan dan kemenangan itu adalah milik Allah s.w.t........
kekuatan yang dimiliki pihak musuh juga adalah daripada Allah s.w.t.......

"wAHAI tentera-tentera Allah, betapa ramai jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar"............dan Allah menurunkan tentera-tentera malaikat untuk membantu bilangan yang sedikit untuk  mencapai kemenangan..

Pertolongan Allah itu hampir dan sangat dekat.....
Bersabarlah;
"Pastinya kebenaran akan mengalahkan kebatilan"
Mengambil kisah dari sirah Tentera Talut dan Jalut; akhirnya kemenangan berpihak kepada orang-orang yang beriman dan sabar dalam menyahut seruan daripada Allah s.w.t, biarpun jumlahnya merupakan jumlah yang sedikit daripada jumlah musuh yang berada di hadapan.....

kerna kemenangan itu adalah  di sisi  Allah s.w.t......

"Orang-orang yang bersabar pastinya akan diberi ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah s.w.t".........


Terlalu banyak nabi yang diuji oleh Allah akan dakwah mereka, namun mereka tetap tsabat di atas jalan juang, dan mereka tidak mengira sampai bilakah dakwah mereka akan berakhir namun mereka tetap bersabar dan tidak sedikitpun berputus asa dalam meneruskan gemilang dakwah islam di mata Ummah...


Ambillah islam secara keseluruhan, dan janganlah mengambil sebahagiannya dan menolak sebahagian yang ada pada islam. Hentikanlah diri dari memisahkan islam dari sudut agama dan politik sebagaimana idea-idea sekularisme memisahkan antara agama dan negara......

Rasulullah qudwah terbaik ummah, dalam masa yang sama sebagai ketua agama, dalam masa yang sama juga sebagai ketua negara, dan dalam masa yang sama menjadi ketua perang....segala aspek tarbiyyah dimiliki oleh baginda Rasul junjungan , dan jadikanlah ia sebagai ikutan dan tauladan....

Rasulullah dan siyasah melengkapi tuntuan dakwah islam..

Islam tetap terus gemilang, dan seperti dalam janji Allah s.w.t.....dalam era terakhir kelak, islam akan mencapai kegemilanganNya.....

moga pada tika itu; kita masih berada dalam golongan orang-orang yang berada di bawah panji-panji islam.....dan sebagai mata rantai yang pernah meneruskan agenda dakwah Rasul tercinta...

"Islam itu syumul, dan luaskanlah pemikiran kita dengan kesyumulan islam itu sendiri"...

Islam tidak merasa rugi andai kita tidak berada di antara golongan yang berusaha menyebarkan agenda dakwahnya, tetapi kitalah yang rugi kerana kita telah mengetepikan amanah Allah s.w.t sebagai seorang khalifah jua ummat Nabi Muhammad S.a.w....

Tanpa kita, islam tetap akan menang. Tetapi tidak mahukah kita menjadi orang yang tergolong dalam kalangan orang  yang memenangkan agamaNya, sekalipun kemenangan itu di sisi Allah s.w.t, namun  aLLAH juA  MENJanjikan kemenangan ke atas orang-orang yang berjihad dengan harta, jiwa mereka di atas jalan juangNya....

bukan mudah terkorban dan mati syahid dalam perjuangan islam....

Nabi SAW bersabda maksudnya : "Sesiapa yang meminta mati syahid dengan benarnya, Allah akan menyampaikan hajatnya itu pada kedudukan mati syahid, walaupun dia meninggal di tempat tidur-nya."
(Hadis riwayat Muslim (al-Nawawi, 1972, jil.13: 56).


Hadis tersebut mempengaruhi orang Islam supaya bercita-cita mati syahid, iaitu kematian yang termulia dalam Islam, dengan menjanjikannya akan mendapat kedudukan yang dimintanya itu, walaupun dia hanya meninggal di rumah..

Sesiapa yang tidak bercita-cita mahu mati syahid dan di dalam hatinya tidak ada niat langsung maka matinya dalam kehinaan kerana tidak mendapat ganjaran mati syahid sedangkan semulia-mulia kematian adalah mati syahid, setiap amalan bergantung pada niatnya.

"Bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan iaitu:
 1. diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya meluncur keluar
 2. melihat tempatnya didalam surga
 3. dilindungi dari azab kubur
 4. dan terjamin keamanannya dari malapetaka besar
 5. merasakan kemanisan iman, dikahwinkan dengan bidadari,
 6. dan diperkenankan memeberikan syafa’at bagi 70 orang kerabatnya"
                  (Hadis Riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)


nak masuk syurga Allah bukan mudah, andai kita sendiri tidak cakna akan kemaslahatan ummah..

betapa sukar nabi dan Rasul menjalankan misi dakwah, kemudian dikurnia syurga di atas berkat sabar , kekentalan dan keutuhan iman, bagaimana pula kita dengan sewenangnya mengharapkan jaminan syurga dari Allah s.w.t tanpa sedikitpun tercalar tenaga di atas misi dakwahNYA.................?

Perjuangan Islam menuntut bukan setakat masa, tetapi jiwa dan raga, pengorbanan dari segi harta dan kedudukan malah adakalanya menghambat nyawa. Firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 15 yang bermaksud:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman iaitu orang yang yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian tidak syak dan ragu-ragu (terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya) dan mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka kepada jalan Allah, mereka itulah orang yang sebenar-benarnya (pengakuan imannya)”


Alangkah indahnya jika dunia dan agama berkumpul menjadi satu dan alangkah buruknya jika kafir dan derhaka bergabung dalam diri seseorang. 
(HAMKA)

Segala yang baik datang dari Allah s.w.t...apa yang kurang datang dari diri hamba yang lemah ini, hakikatnya segala sesuatu itu berlaku atas izin Allah s.w.t.......

sebelum mengakhiri, marilah menghayati doa yang telah diajarkan oleh nabi s.a.w dalam mengharungi mehnah dan kehidupan sebagai utusan wahyu Allah s.w.t;

"Tumpahkanlah keatas kami kesabaran bila kami diuji oleh Mu wahai ALLAH. Sabarkan hati kami. Wahai Tuhan kami, tetapkanlah hati kami. Tetapkan perjuangan kami. Istiqomahkan kami, walau badai melanda, walau habuan mendatang, kami minta tetapkan hati kami, Ya ALLAH. Setelah kami istiqomah, bantulah kami menentang golongan yang kuffur itu."...


by;
asyiq.berani.berbicara.sesungguhnya,Allah.sentias.akan.melindungi.pejuangagamaNya.insyaAllah.

1 comment:

 1. salam... ape name tjuk lagu nie eh?? sedap telinga mendengarnye....

  ReplyDelete

Family

Family
cousin, ibu saudara, adik dan abang.

Mum n Dad ..

Mum n Dad ..
Hanya Dia yang Tahu betapa sayangnya saya pada mereka ^_^

Usrati Jannati.

Usrati Jannati.
Pemangkin kekuatan diri..